ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เปิดตัว คู่มืออุตสาหกรรม 4.0 – Zero Plastic Waste

ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เปิดตัว คู่มืออุตสาหกรรม 4.0 – Zero Plastic Waste

ม.ค. 7, 2021 | ข่าว

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากเปิดตัว โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เพื่อเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนเอสเอ็มอีไทย (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เปิดตัว 2 โครงการใหม่ คือ คู่มืออุตสาหกรรม 4.0 และ การรับรองโรงงานพลาสติกไร้ขยะพลาสติก (Zero Plastic Waste for Production Process) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ทั้งนี้ โครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้พื้นฐานความคิดที่ว่า นวัตกรรม และ ความยั่งยืน คือคำตอบที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอดได้ในระยะยาว

สำหรับการเปิดตัว คู่มืออุตสาหกรรม 4.0 นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ปฏิบัติได้จริง มีตัวอย่างขั้นตอน และโรงงานที่ติดตั้งแล้ว รวมทั้งแบบประเมินศักยภาพ เพื่อทราบถึงสถานะปัจจุบันของโรงงาน ซึ่งสามารถส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจให้คะแนนได้ฟรี เปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือฉบับแรก ได้แล้ววันนี้ที่ https://m.facebook.com/dow.dcsi

นอกจากนี้ ในปีต่อไป จะมีการปรับปรุงเนื้อหา และเพิ่มเติมตัวอย่างจริง จากบริษัทที่เข้าร่วมรับคำปรึกษาเชิงลึก จากโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ในปีนี้เพื่อให้เนื้อหามีการอัพเดทใหม่อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของ ระบบการรับรอง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก “Zero Plastic Waste” จะเป็นการตรวจประเมิน และรับรองโรงงาน ที่สามารถลดขยะพลาสติกจากกระบวนการผลิต โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประเมิน จะขึ้นกับพัฒนาการ และผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยจะเริ่มจากบริษัทเอสเอ็มอี ที่เข้าร่วมในโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึก ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนในปี 2563 ก่อนเป็นกลุ่มแรก

“โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้ เอสเอ็มอีไทย ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมของไทย ให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0″นายฉัตรชัย กล่าว

หนึ่งในแนวทางการยกระดับเอสเอ็มอีไทยคือ การใช้เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ซึ่งสามารถตรวจวัด และควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเดิม ซึ่งในอดีตไม่สามารถทำงานประสานกันได้ ให้ผสานความสามารถกันได้ จนเกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ลดความสูญเสีย ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะที่เกิดขึ้น และ เพิ่มความปลอดภัย

ด้านนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวเสริมว่า กสอ. ขานรับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG Model ขับเคลื่อน ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

หัวใจสำคัญของการพัฒนาสู่ อุตสาหกรรม 4.0

หัวใจสำคัญของการพัฒนาไปสู่ การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการปรับใช้เทคโนโลยีลดความสูญเสียในภาคการผลิต การคำนวณและการจัดการการผลิตที่ดี
 • ความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างกำลังใจในการทำงาน ความรักความผูกพันต่อองค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในภาคการผลิต
 • การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดการปล่อยสารเคมี การใช้เทคโนโลยีกำจัดขยะ และการลดใช้พลาสติก

จนถึงปัจจุบัน โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ได้ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้มากกว่า 1.5 ล้านกิโลคาร์บอน หรือ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แรงงานและชุมชนรอบโรงงาน 40 แห่งในโครงการ ถึงเกือบ 1 ล้านคน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรก ที่จะมีการนำระบบการรับรอง Zero Plastic Waste มาสนับสนุนให้ใช้กับ เอสเอ็มอี อย่างจริงจัง โดยจะสอดแทรกเป็นหนึ่งในเนื้อหาของการให้คำปรึกษาเชิงลึกในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ยังเป็นการสร้างต้นแบบให้ เอสเอ็มอี รายอื่นๆ ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก และ ไม่เพียงเป็นไปเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้การรับรองนี้ขยายออกไปในหมู่ เอสเอ็มอีมากขึ้น และ กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในที่สุด

“การสร้างระบบการรับรองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก ร่วมกับการผลักดันให้ SMEs เข้าสู่ 4.0 ในคราวเดียวกัน จะเป็นการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้แข่งขันได้อย่างรวดเร็ว”ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ กล่าว

ประเดิมเปิดรับสมัครเอสเอ็มอี 20 รายปีนี้

ในปีนี้ โครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ได้เปิดรับสมัครเอสเอ็มอี 20 ราย ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ให้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้รับการตรวจประเมิน และสิทธิพิเศษมากมาย ในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่สถาบันพลาสติก โทร 02 391 5340-43 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563

โครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 โดยเป็นหนึ่งในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” หรือ Big Brothers ซึ่งจะช่วยยกระดับ เอสเอ็มอีไทย ขับเคลื่อนฟันเฟืองทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ อีกทั้งช่วยสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับแรงงาน และ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยื

โดยเฉพาะด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต รวมทั้งนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า