Select Page
บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์ คัลเลอร์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยเริ่มจากการจำหน่ายสินค้า กลุ่มสีเม็ด (Masterbatch) สีผง (Pigment) สารเติมแต่ง (Additives) เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลาสติก เรามีบริการเทียบสีตามตัวอย่าง (Matching Color) และควบคุมการผลิตโดยช่างผู้ชำนาญการ ผ่านการรับรองมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จากใจผู้บริหาร

“เราจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ หากเราเข้าใจวิธีชนะใจลูกค้ารายใหม่และมัดใจลูกค้ารายเดิม และมุ่งสร้างความผูกพันในระยะยาวเพื่อต่อยอดความสำเร็จร่วมกันกับลูกค้าทั้งหมด เพื่อให้เป้าหมายนี้ลุล่วงได้ดี ต้องใส่ใจการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องในคุณภาพสินค้าทุกรายการ นอกจากนี้ พนักงานทุกคนในบริษัทศรีสวัสดิ์ อินเตอร์ คัลเลอร์ จำกัด ที่ไม่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงต้องตระหนักเสมอว่า ลูกค้าเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการลูกค้าของเรา การใส่ใจการบริการลูกค้านี้ไม่เพียงแต่นำไปปรับใช้กับลูกค้าภายนอกองค์กรเท่านั้น แต่เป็นแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานและระหว่างแผนกต่างๆ อีกด้วย”

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านการผลิตสี Masterbatch Pigment และ Additives ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไม่มีขีดจำกัด

ภารกิจ

  1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
  2. ควบคุมคุณภาพให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค
  3. ควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถต่อสู่กับคูแข่งขันได้

นโยบายคุณภาพ

เราจะส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สอดคล้องต่อธุรกิจองค์กร

มีความเป็นเลิศในด้านการบริการ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Additive in Plastic เป็นสารเติมแต่งช่วยปรับปรุงคุณภาพ ส่วนผสมที่ช่วยป้องกันแสงแดดจากดวงอาทิตย์ UV ต่างๆ ช่วยให้ชิ้นงานพลาสติกมีความนวลสว่างมากขึ้น

รางวัลและเกียรติยศ

รางวัลที่ได้รับ
จากโครงการของเรา

Certificate No. 0020.2121

Certificate No. 0020.2121

IQNet Certificate

ISO 9001:2015 Certificate