Select Page
บทความ
พลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) คือพลาสติกยุคใหม่ที่มีวัตถุดิบในการผลิตพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นพืช (Biobased) โดยอาจจะมีคุณสมบัติในการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable) หรือไม่ก็ได้

ทฤษฏีสีแสง (Light Color)

ทฤษฏีสีแสง (Light Color)

ทฤษฏีสีแสงนี้ มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น แม่สีบวก (Additive color) แม่สีของนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Color) จากการค้นพบของเซอร์ ไอแซค นิวตันพบว่า แสงอาทิตย์มีสีต่าง ๆ รวมกันอยู่ เมื่อให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแท่งแก้ว รูปสามเหลี่ยม (Prism) แสงที่ผ่านออกมาอีกด้านหนึ่งจะมี 7 สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง และถ้านำสีทั้ง 7 สี มาเรียงบนวงกลมนำไปหมุน จะเห็นสีทั้ง 7 รวมตัวกันเป็นสีขาว แสดงให้เห็นว่าแสงในธรรมชาตินั้นมีอยู่ถึง 7 สี แต่รวมกันอยู่ เรียกว่า Spectrum

7 ประเภทขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้

7 ประเภทขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้

ขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ว่า ขยะพลาสติกประเภทไหนบ้างที่สามารถนำไปรีไซเคิลและเข้าสู่กระบวนการผลิตกลับมาเป็นข้าวของเครื่องใช้ใหม่ได้ ซึ่งขยะพลาสติกรีไซเคิลได้ถูกแบ่งเป็น 7 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

เม็ดสีพลาสติก คืออะไร

เม็ดสีพลาสติก คืออะไร

เม็ดสีพลาสติก คืออะไร? เราจะมาอธิบาย เกี่ยวกับเม็ดสีพลาสติกที่ใช้ในการผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกับพลาสติกในแต่ละชนิด ที่ใช้ในการขึ้นรูปต่างๆ ของผลิตภัณฑ์พลาสติก ทั่วไปที่เราเห็นกันตามท้องตลาด ใช้ทั้งเป็นส่วนประกอบสำคัญของพลาสติกทุกชิ้นงาน เช่น การ ฉีด เป่า และขึ้นรูป ยกตัวอย่างชนิดของเม็ดสีพลาสติก หรือที่เรียกกันว่า สีผสมพลาสติกนั้น มีคำศัพท์ ที่เรียกดังนี้ครับ